Lid worden (only in Dutch)

Innovation Area Development Partnership (IADP) is eerst en vooral gericht op het uitwisselen van kennis tussen professionele partijen die zich bezig houden met uiteenlopende typen van innovatiegebieden. Denk daarbij aan science parks, industriële innovatiecampussen en innovatiedistricten. De aandacht gaat daarbij uit naar alle denkbare aspecten, zoals haalbaarheid, ontwerp, financiering, management, enzovoorts.

Organisaties, bedrijven en kennisinstellingen die zich hiermee bezig houden en geïnteresseerd zijn hun kennis te delen met andere specialisten nodigen wij graag uit associate partner van IADP te worden.

Lidmaatschap

Het lidmaatschap staat open voor eigenaren en directies van innovatieve werkgebieden in Nederland en Vlaanderen en voor overheidsafdelingen en kennisinstellingen die zich hier specifiek op richten. Associate partners van IADP genieten de volgende voordelen:

 • U wordt 2x per jaar uitgenodigd voor een exclusieve bijeenkomst met de IADP-partners en andere associate partners:
  • Het “IADP-global trend Seminar”. Doel van dit seminar is om de laatste mondiale trends direct met de Nederlandse en Vlaamse IADP-associates te delen. Deze bijeenkomst wordt ongeveer een maand (ergens in het najaar) na de jaarlijkse mondiale conferentie van de International Association of Science Parks and Areas of Innovation (IASP) georganiseerd.  U hoort de belangrijkste uitkomsten van deze conferentie. Tevens worden sprekers van buiten IADP uitgenodigd die met de toehoorders nieuwe inzichten zullen delen.
  • De IADP-voorjaarsexcursie. Elk voorjaar organiseert IADP een excursie naar een innovatieve werklocatie, exemplarisch voor de succesvolle implementatie van het IADP-gedachtegoed. De excursie vindt plaats in Nederland of Vlaanderen.
  • Het seminar en de excursie sluiten we af met een borrel, zodat er ook ruim voldoende tijd is om met elkaar van gedachten te wisselen.
 • U kunt tegen meerkosten deelnemen aan de jaarlijkse buitenlandexcursie naar inspirerende voorbeelden van innovatiegebieden. De afgelopen jaren bezochten we Barcelona, Londen en Berlijn.
 • U wordt op de hoogte gebracht van relevante, aansprekende nieuwe publicaties op het vlak van innovatiegebieden.
 • U mag het IADP-membership logo voeren op uw website en u zult daarnaast zichtbaar zijn als associate member op de IADP-website.

Voor wat betreft het lidmaatschap geldt verder het volgende:

 • geldt voor de organisatie en is dus niet persoonlijk;
 • deelname aan de bovengenoemde activiteiten is voor maximaal twee personen per organisatie;
 • het lidmaatschap loopt in principe automatisch door, maar is jaarlijks opzegbaar. Uiterlijk in november dient opgezegd te worden voor het daaropvolgende kalenderjaar;
 • de financiële bijdrage is € 1.200 per jaar, excl. BTW. Te voldoen in de eerste maand van het kalenderjaar;
 • er gelden geen andere rechten en plichten dan hierboven gemeld.

Voor vragen of het aangeven van uw interesse in een lidmaatschap kunt u contact opnemen via onze contactpagina.