Hoe wordt u IADP-partner?

Membership of IADP is only open to companies, institutions and organizations that are involved in innovation areas and are based in Belgium or The Netherlands. Meetings are in the Dutch language, which is why this part of our website is written in Dutch. 

Innovation Area Development Partnership (IADP) is eerst en vooral gericht op het uitwisselen van kennis tussen publieke en private professionele partijen die zich bezig houden met uiteenlopende typen van innovatiegebieden. Denk daarbij aan science parken, industriële innovatiecampussen en innovatiedistricten. De aandacht gaat daarbij uit naar alle denkbare aspecten, zoals haalbaarheid, ontwerp, financiering, management, enzovoorts.

Publieke partijen, commerciële organisaties (complementariteit vereist) en kennisinstellingen die zich hiermee bezig houden en geïnteresseerd zijn hun kennis te delen met andere specialisten nodigen wij graag uit partner van IADP te worden. 

Lidmaatschap

Het lidmaatschap staat open voor commerciële partijen, eigenaren en directies van innovatieve werkgebieden in Nederland en België en voor overheidsafdelingen en kennisinstellingen die zich hier specifiek op richten. Partners van IADP genieten de volgende voordelen (zie ook ons programma):

 • U wordt twee keer per jaar uitgenodigd voor een exclusieve bijeenkomst met de IADP-partners:
  • de IADP-bijeenkomst in de winter of het voorjaar waarbij een interessant innovatiegebied in Nederland wordt bezocht. Doorgaans wordt dit gecombineerd met enkele presentaties;
  • het IADP-global trend Seminar. Dit wordt ongeveer een maand na de jaarlijkse mondiale IASP-conferentie georganiseerd (ergens in het najaar). Doel van dit seminar is om de laatste mondiale trends direct met de Nederlandse en Belgische IADP-partners te delen;
  • het seminar en de excursie sluiten we af met een borrel, zodat er ook ruim voldoende tijd is om met elkaar van gedachten te wisselen.
 • U kunt deelnemen aan de buitenlandexcursie die doorgaans in het voorjaar wordt gehouden. In de afgelopen jaren hebben we Barcelona, Berlijn en Londen bezocht.
 • Nieuws over uw projecten kunt u laten plaatsen op de IADP-LinkedIn pagina en de nieuwspagina op de IADP-website.
 • Incidenteel wordt u op de hoogte gesteld van interessante publicaties en artikelen over innovatiegebieden.
 • Uw organisatie mag het IADP-membership logo voeren op uw website en uw organisatie zal zichtbaar zijn als partner op de IADP-website.

Voor wat betreft het lidmaatschap geldt het volgende:

 • Geldt voor de organisatie en is dus niet persoonlijk.
 • Deelname aan de bovengenoemde activiteiten is voor maximaal twee personen per organisatie.
 • Het lidmaatschap loopt in principe automatisch door, maar is jaarlijks opzegbaar. Uiterlijk in november dient opgezegd te worden voor het daaropvolgende kalenderjaar.
 • De financiële bijdrage is € 1.450 per jaar, excl. BTW. Te voldoen in de eerste maand van het kalenderjaar.
 • Er gelden geen andere rechten en plichten dan hierboven gemeld.

Voor vragen of het aangeven van uw interesse in een lidmaatschap kunt u contact opnemen via onze contactpagina.

%d bloggers like this: